Všechny zájemce o hmatové mapy si dovolujeme pozvat na nepravidelné zaškolení…