Co jsou to haptické mapy?

Haptické mapy jsou mapové listy určené pro čtení hmatem, proto se o nich také mluví jako o hmatových mapách. Jejich podkladem je standardní mapový zdroj, který se podle zásad hmatového vnímání konvertuje do zjednodušeného černobílého grafického tisku.

Ten je současně optimalizován pro technologie využívající takzvaný mikrokapsulový papír (anglicky „swell paper“), což je speciální fólie, jejíž svrchní vrstva je citlivá na teplo. Na něj se veškerý černý tisk předlohy natiskne a ve speciálním zařízení (tzv. fuser) se pomocí infračervené lampy zahřeje. Tím veškerý tmavý potisk nabude na objemu, vystoupí nad povrch papíru a vytvoří hladký, dobře hmatný reliéf.

Komu je služba Haptické mapy.cz určena?

Služba je veřejně dostupná on-line a měla by pokrývat především potřeby těchto skupin:

  • nevidomí uživatelé, kteří mapy využívají pro svůj bezpečný pohyb, základní orientaci v terénu či jen informaci o něm
  • ti, kdo prostorovou orientaci nevidomých zajišťují, a potřebují tak mapové podklady v podobě přístupné hmatem
  • ti, kdo jsou schopni technologicky produkci hmatové grafiky zajistit

A jak to celé funguje?

Zajímá Vás, jaká měřítka mapy používají? Jak se mapy na listech vlastně zobrazí a co ke hmatovému tisku potřebujete?

Více o technologii