Často se ptáte

Kde je možné tiskové zdroje pro hmatové mapy stáhnout?

Vše je veřejně dostupné na stránce hapticke.mapy.cz.

Mapy jakých oblastí se vlastně nabízejí? A jaké informace z hmatových map získám?

Aktuálně jsou k dispozici mapy pokrývající jak celý evropský region, tak zbytek světa. Přesný obsah map je vždy závislý na jejich měřítku (viz dále) a také na zdrojových datech. Obecně platí, že je možné v mapách zjistit informace o uliční síti v městském prostoru, o zastavěných i parkových plochách, o průběhu tramvajových a vlakových tratí či silniční sítě. V doplňkových (textových) informacích jsou údaje o nejbližších potenciálních bodech veřejného zájmu, např. poloha škol, lékáren, obchodů, památkových objektů aj.

V jakém měřítku mapa bude?

Haptické mapy jsou k dispozici ve 3 měřítkách:

  • Velké (1:1 200), ve kterém jsou podrobně zobrazeny detaily města. Mapa v tomto měřítku obsahuje informace o názvech ulic nebo např. o zastávkách MHD.
  • Střední (1:37 000), ve kterém jsou zobrazena sídla, vodní plochy a liniové prvky mezi nimi (železnice, dálnice a silnice 1. až 3. třídy).
  • Malé (1:300 000), ve kterém se zobrazuje síť velkých měst, silnice 1. třídy a železniční trati.

Volbu měřítka můžete provádět pomocí tlačítek (Malé, Střední, Velké) v pravém horním rohu obrazovky na stránce hapticke.mapy.cz.

Chci hmatovou mapu konkrétního místa. Jak na to?

V editačním poli pro vyhledávání na stránce hapticke.mapy.cz je možné běžným způsobem vyhledávat podle adresy, názvu ulice, názvu sídla nebo jeho části, případně dalšího bodu zájmu. Výsledkem je zobrazení hledaného prvku včetně sítě mapových listů, ne kterých je zobrazen. Výběrem a stažením příslušných mapových listů získáte podklady pro tisk vybrané mapy.

Bude mít mapa nějaké popisky a legendu?

Jistě. Samotný mapový list vždy obsahuje hmatové i vizuální popisky ulic (v případě měřítka 1:1200) či obcí (v případě menších měřítek). Popisky jsou generovány jako několikapísmenné zkratky – ke každému mapovému listu se tak nabízí textový seznam zkratek a jejich vysvětlení. Stejně tak je možné stáhnout i grafickou legendu, která obsahuje liniové i plošné značky, které mapa obsahuje.

Jak na sebe jednotlivé mapové listy navazují? A jsou nějak číslovány?

Klad mapových listů je neměnný, vychází z Mercatorova transverzálního zobrazení a je tvořen jednotlivými listy formátu A4 orientovaných na výšku. Signatura listu (např. j4510_u3057) se skládá z označení sloupce (j4510 – při tisku se umisťuje  na horní okraj listu) a řádku (u3057 – na tištěném listu na spodním okraji). Podle počtu číslic v identifikátoru lze určit měřítko mapy (4 číslice – velké měřítko, 3 číslice – střední měřítko a 2 číslice – malé měřítko. Podrobněji viz kapitola 3. „Označování mapových listů“ v sekci Jak to celé funguje.

Potřebuji mapový list s konkrétní signaturou. Jak na to?

To je snadné. Do vyhledávacího pole zadejte přímo signaturu požadovaného listu ve formátu j4510_u3057, a hledaný list se Vám zobrazí jako centrální v mapové části stránky.

Jak a na čem mapu tisknout, aby byla opravdu hmatová?

Stávající mapy jsou navrženy pro technologii vyžadující tzv. mikrokapsulový papír, na němž při zahřátí ve speciálním zařízení (tzv. fuser) černý potisk vystoupí ve hmatný reliéf. Podrobnosti najdete v kapitole Jak mapy získat.

Kde si mohu nechat mapy vytisknout, když nemám potřebné vybavení?

Seznam pracovišť, která disponují příslušnou technikou a jsou ochotna mapy na požádání tisknout, naleznete v kapitole Kontakty. Je také možné využít nabídky provozovatele služby (Seznam.cz) a nechat si mapy zhotovit a poslat přímo od něj  (viz objednávkový formulář na stránce hapticke.mapy.cz).

Potřebuji mapu s dalšími údaji, které na stávajících haptických mapách nejsou. Co s tím?

Jste-li technicky zdatní, abyste mohli zeditovat vygenerovaný mapový list, a znáte pravidla práce s hmatovou grafikou a brailleovým písmem, můžete úpravu provést sami v některém z grafických editorů. Dejte ovšem pozor, aby Vaše úpravy byly z tyflografického hlediska korektní. Pokud si na to netroufáte, ozvěte se nám (viz Kontakty > Teiresiás).

Mám hmatové mapy správně vytištěné, ale neumím s nimi pracovat. Můžu se na někoho obrátit o pomoc?

Jistě. Práce s hmatovou mapou není zcela triviální a určitý zácvik je více než doporučeníhodný. Ozvěte se nám (viz Kontakty > Teiresiás nebo ELSA) a společně určitě najdeme vhodné řešení.