Náš tým

Vytváření mapového klíče včetně textových popisků a grafické legendy

České vysoké učení technické, Elsa — Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami (Radek Seifert, Karel Břinda)
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6
E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz
Web: www.elsa.cvut.cz

Masarykova univerzita, Teiresiás — Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Petr Červenka, Michaela Hanousková)
Komenského nám. 2, 602 00 Brno
Tel.: 54949 1107
E-mail: hmatove-znaceni@teiresias.muni.cz
Web: www.teiresias.muni.cz

Poskytování mapových podkladů a technologického zázemí

Seznam.cz, a. s. (Lukáš Marvan, Aleš Vitinger, Miro Talášek, Petr Hofman, Martin Jeřábek a další)

Kontakty na zhotovitele map v ČR

Níže uvádíme kontaktní údaje těch pracovišť, které disponují potřebnou technikou pro tisk hmatových map (fuser a mikrokapsulový papír), jsou se službou obeznámeni, a je tedy možné se na ně v této věci obracet. Můžete-li zhotovení map sami nabízet a chcete se v seznamu zhotovitelů objevit, ozvěte se nám prosím.

Elsa
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6
E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz
Web: www.elsa.cvut.cz

Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Masarykova univerzita
Komenského nám. 2, 602 00 Brno
Tel.: 54949 1107
E-mail: hmatove-znaceni@teiresias.muni.cz
Web: www.teiresias.muni.cz

Okamžik, z.s.
Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4
E-mail: okamzik@okamzik.cz
Web: www.okamzik.cz

Tyfloservis, o.p.s. Středisko Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1605/5,
Tel./fax: (+420) 475 201 777
E-mail: usti@tyfloservis.cz

Speciálně pedagogické centrum
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
Tel: 482 710 332
E-mail: spzs.nemocnice@seznam.cz

Kontakty na zhotovitele map v zahraničí

Slovensko

Poradenské centrum STU
Fakulta architektúry Slovenské technické univerzity
Nám. slobody 19, 812 45, Bratislava
E-mail: ceresnova@fa.stuba.sk
Web: www.stuba.sk

Rakousko

Institut Integriert Studieren
Johannes Kepler Universität, Altenberger Straße 69, 4040 Linz
E-mail: priska@jku.at
Web: www.jku.at

Německo

Studienzentrum für Sehgeschädigte
Karlsruher Institut für Technologie
Engesserstr. 4 (Geb. 20.51), D 76131 Karlsruhe
E-mail: info@szs.kit.edu
Web: www.szs.kit.edu

AG Studium für Blinde und Sehbehinderte
Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik, Institut für Angewandte Informatik
01062 Dresden
E-mail: elvis@inf.tu-dresden.de
Web: elvis.inf.tu-dresden.de

Velká Británie

RNIB National Centre for Tactile Diagrams
E-mail: info@nctd.org.uk

Španělsko

Touch Graphics Europe
Carrer del Sol, 55. 08201 Sabadell
E-mail: bf@touchgraphicseurope.com
Web: touchgraphicseurope.com

Řecko

Accessibility Unit for Students with Disabilities
National and Kapodistrian University of Athens
Panepistimiopolis, Ilisia, GR-15784 Athens,Greece
E-mail: access@uoa.gr
Web: en.uoa.gr

Polsko

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Disability Support Service
al. Mickiewicza 9A/410, 31-120 Kraków
E-mail: don@uj.edu.pl
Web: don.uj.edu.pl