Dáváme na vědomost všem uživatelům služby Haptické mapy.cz, že je nově zprovozněna možnost generovat tiskové podklady pro hmatové mapy celého světa. Rozsah je totožný jako pro mapy Evropy či České republiky – nabízí se tak mapy tří měřítek a opatřené vizuálními i brailleskými popisky.