S potěšením dáváme všem zájemcům o hmatové mapy na vědomí, že služba hapticke.mapy.cz, na jejímž vývoji a provozu spolupracují Seznam.cz a.s., ČVUT a Masarykova univerzita a jež doposud nabízela data pouze k mapám České a Slovenské republiky, zpřístupnila možnost generování podkladů pro tisk hmatových map pro celý evropský region. Je tak možné nechat si vygenerovat tiskové podklady ve všech třech platných měřítkách (velkém, malém i středním) včetně brailleského značení ulic a mapového klíče.